קהילות צעירות בהדר

-                                                         קהילות משימתיות- קהילות צעירות בהדר

בשנים האחרונות  הגיעו להדר  במסגרת הקהילות המאורגנות יותר מ- 500 צעירים  ממגוון המקומות מרחבי הארץ.

נוכחות הקהילות בהדר הינה אבן שואבת לצעירים נוספים המגיעים להדר כקבוצה או כבודדים ליהנות מאורך חיים האקטיבי שהתפתח בהדר וממשיך להתגבש.

 

 

הקהילות המשימתיות בהדר היוו ומהוות כח משמעותי בפיתוח שכונת הדר: אוכלוסייה צעירה, אידיאליסטית, אכפתית. חברי הקהילות המאורגנות מתנדבים, מעורבים בקהילה, יזמו, פיתחו יחד עם עיריית חיפה ומפעילים שירותים חדשים למען כלל תושבי הדר בשכונה שלא היו קיימים טרם הגעתם להדר.

.מתוך ממצאי מחקר של מכון דו עת  אשר בוצע בהדר בשנת 2015 ובחן תהליכים של התחדשות של שכונת הדר בעשור האחרון" ניתן לראות כי בסה"כ פותחו בהדר כ 40 שירותים קהילתיים ב 10 השנים האחרונות, מתוכם כ 32 כפועלים גם היום. ב 25 יוזמות הייתה מעורבות ישירה של חברי הקהילות המשימתיות בהקמה או בהפעלה. היקף הפעילות ומגוון התחומים מעידים על העשייה האינטנסיבית בתחום הקהילתי בשכונה. "

קיבוץ המחנכים העירוני הדר

תנועת דרור ישראל

כפר הסטודנטים הדר הכרמל

גרעין התורני הדר

רשת שעלי תורה

נהדר בהדר- קהילת אקדמאים בהדר

בניית אתרים