מתנ"ס הדר

מתנ''ס הדר הוקם בשנת 2000, על שלוחותיו השונות, הנותנות מענה לציבורים השונים המתגוררים בהדר ומחוצה לה. באמצע שנת 2005 הורחבה פעילות המתנ''ס למנהלת חברתית. המנהלת הוקמה ביוזמה של "הוועדה לקידום איכות החיים במתחם הדר".

המתנ"ס מפעיל ארבעה מרכזים קהילתיים:

  • "ביתנו", ברח' ירושלים 29, חיפה. טל': 048624231, פקס: 048676673  
  • הבית הקהילתי "טבריה 15", ברח' טבריה 15, חיפה. טל': 048507785 
  • מרכז תרבות, ספורט ופנאי "בית''ר 8", ברח' בית''ר 8,חיפה. טל': 048624231"אתנחתא", ברח' שלוח 1-  שלוחה חרדית.
  • מרתף 10, ברח' ירושלים 23, חיפה. טל': 048624231.

חוגי המתנ"ס

נוהלי הרשמה

ספורט

ריקודים

אומנות פלסטית

שפות

מוסיקה

צילום

העשרה וסדנאות

מועדון

פעילות נוער הדר

ארכיון

בניית אתרים