נוהלי הרשמה

שנת הפעילות תשע''א תיפתח ב-1 בספטמבר 2011 ותסתיים ב- 30 ביוני 2011.

קיום הפעילויות מותנה במספר המשתתפים.

המתנ''ס רשאי לשנות ימים, שעות ומקום פעילות החוג לפי הצורך.

 

פרטים ונוהלי תשלום:

 1. התשלום לחוגים יתבצע לפי האפשריות הבאות:
  תשלום מראש לכל תקופת הפעילות
  תשלום תקופתי מראש, אחת לריבעון.
 2. ניתן לשלם במזומן, שיקים דחויים או בכרטיסי אשראי במזכירות  המתנ''ס או בטל' 048624231 (שלוחה 101)
 3. משתתף שלא ישלם במועד לא תתאפשר השתתפותו בחוג.
 4. פרטים בדר הנחות במזכירות המתנ''ס.

 הפסקת פעילות והחזרת כספים:

החזר כספים יתבצע במקרים הבאים:

 • הפסקת פעילות ע''י המתנ''ס.
 • שיעורים שיבוטלו מסיבה כלשהי ע''י המתנ''ס, יוחזרו במועד שייקבע.
 • העדרות מסיבות אישיות אינה פוטרת מתשלום מלא.
 • משתתף המבקש להפסיק השתתפותו חייב להודיע בכתב שבועיים מראש למזכירות המתנ''ס או לשלוחה. הרלוונטית. ההחזר הכספי יבוצע החל מתום השבועיים.
 • ללא קבלה מקורית לא תתבצע החזרת הכספים.
בניית אתרים